Elfixaren

Elfixaren, din elkontakt på internet.

Motordrift

Märkskylt på 3-fas motor.

märkskylt.jpg

När du skall koppla in en elmotor så får du viktig information genom motorns märkskylt. Huvudspänningen i sveriges elnät är 400 volt. Märkskylten ger uppgiften om att vid 400 volt huvudspänning skall motorn kopplas Y. Vidare ser du att motorn drar 3,65 ampere och motorskydd skall då ställas in på 3,65 A.

Y-koppling av 3-fas elmotor.

Y-kopplad-trefasmotor.jpg

Här syns inkopplingen av fasledarna på motorplintens U1, V1 och W1. Om rotationsriktningen skall ändras räcker det att skifta två faser på motorplinten, växla då plats på t.ex. fasledarna svart och blå. Du kan naturligtvis växla plats på fasledarna i motorskydd eller arbetsbrytare som tillhör elmotorn.

Δ-Koppling.

d-kopplad-motor.jpg

 

Om elmotorn hade informationen på märkskylten om Δ 400 måste metallblecken flyttas enligt de grönmarkerade strecken på bilden här ovan, d.v.s U1-W2, V1-U2 och W1-V2 skall då vara kopplade som bilden.

Se även, Enfas drift av trefas motor med hjälp av kondensator